BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  4 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  Gốc > PHƯƠNG PHÁP - ĐDDH > GDPT mới > Các Mô đun >

  Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 4 -Tiếng Việt

   

  Câu 1: Chọn đáp án đúng

  Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mối quan hệ như thế nào với chương trình GDPT

  Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình GDPT ở một môn học và môt cấp học Dấu tích

  Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không liên quan tới chương trình GDPT

  Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học không phụ thuộc vào chương trình GDPT

  Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học không có quan hệ gì với chương trình GDPT

  Câu 2: Chọn đáp án đúng

  Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so với chương trình GDPT 2006

  Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình không có gì khác nhau

  Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn Dấu tích

  Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so với chương trình GDPT 2006

  Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so với chương trình GDPT 2006

  Câu 3: Đối tượng đánh giá trong môn Tiếng Việt là gì?

  Các yêu cầu về kết quả và quá trình học Tiếng Việt của học sinh

  Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau khi học Tiếng Việt

  Các kiến thức, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình

  Sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe Dấu tích

  Câu 4: Để đánh giá năng lực đặc thù của học sinh trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây được coi là quan trọng nhất

  Các hành vi, việc làm, cách ứng xử của học sinh trong thực tế

  Những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi sử dụng lời nói

  Sự tiến bộ về nhận thức của học sinh trong đánh giá về các hiện tượng đời sống

  Sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động: đọc, viết, nói, nghe Dấu tích

  Câu 5: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?

  Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch Dấu tích

  Là người chỉ đạo xây dựng kế hoạch

  Là người hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch

  Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch

  Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước " phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh" vận dụng các phương pháp giáo dục định hướng chung nào?

  Dạy học trải nghiệm

  Dạy học phân hóa Dấu tích

  Dạy học tích hợp

  Dạy học tích cực

  Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng để đánh giá một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?

  Có đầy đủ căn cứ pháp lí và thực tiễn

  Phù hợp với mục tiêu giáo dục của môn Tiếng Việt

  Phù hợp với đặc thù của môn Tiếng Việt

  Phù hợp với kế hoạch của từng buổi học cụ thể Dấu tích

  Câu 8: Khi đánh giá kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần chú ý những tiêu chí đặc thù nào của môn học?

  Phù hợp với điều kiện của địa phương

  Phù hợp với điều kiện của nhà trường

  Phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học Dấu tích

  Phù hợp với đặc điểm nhu cầu của học sinh

  Câu 9: Nhận định nào dưới đây là đúng

  Kế hoạch bài dạy chính là một bản tóm tắt chi tiết nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt

  Kế hoạch bài dạy chính là bản liệt kê các công việc của giáo viên và học sinh trong giờ học Tiếng Việt

  Kế hoạch bài dạy phải thể hiện sinh động mối liên hệ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học Dấu tích

  Tất cả các giáo viên phải thực hiện cùng một kế hoạch dạy học cụ thể

  Câu 10: Phần mục tiêu trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần thể hiện những năng lực đặc thù nào?

  Năng lực tự chủ và tự học

  Năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học Dấu tích

  Năng lực giao tiếp và hợp tác

  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

  Câu 11: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển, phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?

  Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Vận dụng Dấu tích

  Khởi động - Luyện tập - Khám phá - Vận dụng

  Khởi động - Khám phá - Vận dụng - Luyện tập

  Vận dụng - Khởi động - Khám phá - Luyện tập

  Câu 12: Khi phân tích bài sẽ dạy để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây

  Học sinh đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học sẽ dạy

  Học sinh cần học được điều gì mới ở bài học này

  Học sinh sẽ sử dụng những kiến thức, kỹ năng có được từ bài học này như thế nào cho những bào học tiếp theo?

  Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học cụ thể nào để tổ chức giờ học Dấu tích

  Câu 13: Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?

  Những kiến thức, kĩ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài mới

  Những kiến thức, kĩ năng học sinh cần hình thành, củng cố bài học mới

  Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung các bài liên quan

  Những kiến thức, kỹ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài học mới cũng như nhu cầu hình thành củng cố khi học bài mới, mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với các bài liên quanDấu tích

  Câu 14: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Tiếng Việt cụ thể, chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

  Bài học giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực đặc thù nào?

  Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung nào?

  Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực phẩm chất nào?

  Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức các hoạt động học tập của học sinh? Dấu tích

  Câu 15: Ý nào dưới đây thể hiện đầy đung và đủ vai trờ của bước khởi động trong một bài học Tiếng Việt

  Làm cho giờ học trở nên sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh

  Giúp việc kiểm tra bài cũ diễn ra nhẹ nhàng, tạo tâm thế tích cực cho học sinh

  Giúp kết nối kiến thức, kĩ năng học sinh đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh. Dấu tích

  Là hình thức giới thiệu bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh

  Câu 16: Bước vận dụng trong quy trình tổ chức một bài dạy Tiếng Việt có nhiệm vụ nào dưới đây

  Tạo tình huống để học sinh chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến bài học mới, có tâm thế học tập tích cực

  Đặt học sinh vào tình huống tương tự tình huống đã khám phá để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành

  Giúp học sinh vận dụng những điều đã học để nhận thức, giải quyết những tình huống có thực trong đời sống. Dấu tích

  Đưa học sinh vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.

  Câu 17: Theo các thầy, cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

  Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động của giáo viên, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lí chỉ đạo chuyên môn học cách căn bản, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường

  Đúng. Dấu tích

  Sai

  Câu 18: Sản phẩm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

  Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học

  Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt. Dấu tích

  Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

  Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh

  Câu 19: Sản phẩm của bước phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh là gì?

  Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai

  Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt

  Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo)

  Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh. Dấu tích

  Câu 20. Theo các thầy cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

  Nếu mua được một cuốn sách thiết kế tốt thì giáo viên không cần phải xây dụng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình

  Đúng

  Sai. Dấu tích

  3. Đáp án Mô đun 4.0 Công nghệ thông tin


  Nhắn tin cho tác giả
  Thân Thị Hoàng Oanh @ 16:36 04/10/2021
  Số lượt xem: 1214
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến