BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  5 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  Gốc > PHƯƠNG PHÁP - ĐDDH > GDPT mới > LỚP 2 > Sách, Video >

  Phân phối chương trình Toán 2 - CTST

  CHỦ ĐỀ

  TUẦN

  BÀI

  Số tiết

  1. Ôn tập và bổ sung

   

  Tuần 1

  • Ôn tập các số đến 100

  • 2 tiết

  • Ước lượng

  • 1 tiết

  Số hạng -Tổng

  • 2 tiết

  Tuần 2

  • Số bị trừ-Số trừ-Hiệu

  • 2 tiết

  • Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

  • 2 tiết

  • Em làm được những gì?

  • 1 tiết

  Tuần 3

  • Em làm được những gì?

  • 1 tiết

  • Điểm-Đoạn thẳng

  • 2 tiết

  • Tia số - Số liền trước, sổ liền sau

  • 2 tiết

  Tuần 4

  Đề-xi-mét

  • 2 tiết

  • Em làm được những gì?

  • 2 tiết

  • Thực hành và trải nghiệm

  • 1 tiết

  2. Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

  Tuần 5

  • Phép cộng có tổng bằng

  • 1 tiết

  • 9 cộng với một số

  • 1 tiết

  • 8 cộng với một số

  • 1 tiết

  • 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

  • 2 tiết

  Tuần 6

  • Bảng cộng

  • 3 tiết

  Đường thẳng - Đường cong

  • 1 tiết

  • Đường gấp khúc

  • 1 tiết

  Tuần 7

  • Ba điểm thẳng hàng

  • 1 tiết

  • Em làm được những gì?

  • 2 tiết

  • Phép trừ có hiệu bằng 10

  • 1 tiết

  Tuần 8

  • 11 trừ đi một số

  • 1 tiết

  •12 trừ đi một số

  • 1 tiết

  • 13 trừ đi một số

  • 1 tiết

  • 14,15, 16,17,18 trừ đi một số

  • 2 tiết

  Tuần 9

  • Bảng trừ

  • 3 tiết

  • Em giải bài toán

  • 2 tiết

  Tuần 10

  • Bài toán nhiều hơn

  • 1 tiết

  Bài toán ít hơn

  • 1 tiết

  • Đựng nhiều nước, đựng ít nước

  • 1 tiết

  • Lít

  • 1 tiết

  • Em làm được những gì?

  • 1 tiết

  Tuần 11

  • Em làm được những gì?

  • 1 tiết

  • Thực hành và trải nghiệm

  • 1 tiết

  • Kiểm tra

  • 1 tiết

  3. Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

   

  Tuần 12

  Phép cộng có tổng là số tròn chục

  • 2 tiết

  Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

  • 3 tiết

  Tuần 13

  Em làm được những gì?

  • 2 tiết

  Phép trừ có số bị trừ là sổ tròn chục

  • 2 tiết

  Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

  • 1 tiết

  Tuần 14

  Phép trừ có nhớ trong phạm vi

  • 2 tiết

  Em làm được những gì?

  • 2 tiết

  Thu thập, phân loại, kiểm đếm

  • 1tiết

  Tuần 15

  Biểu đồ tranh

  • 2 tiết

  Có thể, chắc chắn, không thể

  • 1 tiết

  Ngày, giờ

  • 2 tiết

  Tuần 16

  Ngày, tháng

  • 2 tiết

  • Em làm được những gì?

  • 2 tiết

  • Ôn tập HKI

  • 1 tiết

   

  Tuần 17

  • Ôn tập HKI

  • 5 tiết

   

   

  Tuần 18

  • Ôn tập HKI

  • 3 tiết

  • Thực hành và trải nghiệm

  • 2 tiết

   

  Tuần 19

  • Kiểm tra học kì 1

  • 1 tiết

  4. Phép nhân, phép chia

   

  Tổng các số hạng bằng nhau

  • 1 tiết

  Phép nhân

  • 3 tiết

  Tuần 20

  Thừa sổ - Tích

  • 1 tiết

  Bảng nhân 2

  • 2 tiết

  Bảng nhân 5

  • 2 tiết

  Tuần 21

  Phép chia

  • 3 tiết

  • Thực hành và trải nghiệm

  • 1 tiết

  Số bị chia - Số chia -Thương 16

  • 1 tiết

  Tuần 22

  Bảng chia 2

  • 2 tiết

  • Bảng chia 5

  • 2 tiết

  Giờ, phút, xem đồng hô

  • 1 tiết

  Tuần 23

  Giờ, phút, xem đổng hô

  • 2 tiết

  • Em làm được những gì?

  • 3 tiết

   

  Tuần 24

  • Thực hành và trải nghiệm

  • 1 tiết

  5. Các số đến 1000

  • Đơn vị, chục, trăm, nghìn

  • 3 tiết

  Các số từ 101 đến 110

  • 1 tiết

  Tuần 25

  Các số từ 101 đến 110

  • 1 tiết

  Các số từ 111 đến 200

  • 2 tiết

  Các số có ba chữ số

  • 2 tiết

  Tuần 26

  Các số có ba chữ số

  • 1 tiết

  Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

  • 1 tiết

  So sánh các số có ba chữ số

  • 2 tiết

  • Em làm được những gì?

  • 1 tiết

   

   

   

  Tuần 27

  • Em làm được những gì?

  • 2 tiết

  Mét

  • 2 tiết

  Ki-lô-mét

  • 1 tiết

   

   

   

   

  Tuần 28

  Ki-lô-mét

  • 1 tiết

  Khối trụ - Khối cẩu

  • 2 tiết

  Hình tứ giác

  • 1 tiết

  Xếp hình, gấp hình

  • 1 tiết

   

   

   

  Tuần 29

  Xếp hình, gấp hình

  • 1 tiết

  Em làm được những gì?

  • 3 tiết

  Thực hành và trải nghiệm

  • 1 tiết

   

  6. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

   

  Tuần 30

  • Kiểm tra

  • 1 tiết

  Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

  • 2 tiết

  Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

  • 2 tiết

  Tuần 31

  Nặng hơn, nhẹ hơn

  • 1 tiết

  Ki-lô-gam

  • 2 tiết

  Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1 000

  • 2 tiết

  Tuần 32

  Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1 000

  • 1 tiết

  Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1 000

  • 3 tiết

  Tiến Việt Nam

  • 1 tiết

  Tuần 33

  Em làm được những gì?

  • 3 tiết

   

  ÔN TẬP CUỐI NĂM

  • 2 tiết

   

  Tuần 34

  ÔN TẬP CUỐI NăM

  • 9 tiết

   

  Tuần 35

  Thực hành và trải nghiệm

  • 2 tiết

   

   

  KIỂM TRA CUỐI NĂM

  • 1 tiết


  Nhắn tin cho tác giả
  Thân Thị Hoàng Oanh @ 22:55 17/06/2021
  Số lượt xem: 96
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến