BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  14 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  Gốc > SỔ TAY TIẾNG ANH > Bài viết >

  Trong tiếng Anh chữ E phát âm thế nào

  http://genknews.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2015/e1-0-0-1430677954871/truy-tim-bi-mat-gi-an-chua-phia-sau-logo-trinh-duyet-microsoft-edge.jpg
   
  Chữ E cũng như các nguyên âm khác trong tiếng Anh luôn có nhiều biến thể phát âm khá phức tạp.

  Thông thường E được phát âm là /e/ hoặc /ɪ/, nhưng khi ghép với các nguyên âm khác thì E sẽ được phát âm khác đi, ví dụ khi E đứng trước các chữ e, i, a, y thì lại được phát âm là /i:/ chẳng hạn. Dưới đây là 8 cách phát âm thường gặp của chữ E trong tiếng Anh.

  Chữ E thường được đọc là /e/

  1. beg /beg/ (v) van xin

  2. bell /bel/ (n) chuông

  3. check /tʃek/ (n) hóa đơn

  4. dress /dres/ (n) cái váy

  5. everyone /ˈevriwʌn/ (n) mọi người

  6. ketchup /ˈketʃʌp/ (n) nước sốt cà chua

  7. lender /ˈlendər/ (n) người cho vay

  8. men /men/ (n) những người đàn ông

  9. mess /mes/ (n) sự bừa bộn

  10. met /met/ (v) gặp (quá khứ của meet)

  11. neck /nek/ (n) cổ

  12. net /net/ (n) lưới

  13. sketch /sketʃ/ (n) phác họa

  14. step /step/ (n) bước

  15. stress /stres/ (n) áp lực

  16. ten /ten/ (n) số 10

  17. twelve /twelv/ (n) số 12

  Chữ E được đọc là /i:/ khi nó đứng trước các chữ cái e, i, a, y

  1. conceive /kənˈsiːv/ (v) bày tỏ

  2. deceive /dɪˈsiːv/ (v) lừa dối

  3. free /fri:/ (adj) miễn phí

  4. key /ki:/ (n) chìa khóa

  5. knee /ni:/ (n) đầu gối

  6. please /pli:z/ (v) làm ơn

  7. receive /rɪˈsiːv/ (v) nhận

  8. tea /ti:/ (n) trà

  9. tease /ti:z/ (v) trêu ghẹo

  10. tee /ti:/ (n) điểm phát bóng (trong môn golf)

  11. three /θriː/ (n) số 3

  12. tree /tri:/ (n) cái cây

  Exceptions (Ngoại lệ)

  1. early /ˈɜːrli/ (adj) sớm

  2. earn /ɜːn/ (v) kiếm

  3. pearl /pɜːl/ (n) ngọc trai

  Chữ E được đọc là /ɜ:/ khi nó đứng trước chữ r

  1. deserve /dɪˈzɜːrv/ (v) xứng đáng

  2. her /hɜ:r/ (det) cô ấy

  3. merge /mɜːrdʒ/ (v) kết hợp, sáp nhập

  4. per /pɜːr/ (prep) mỗi

  5. personnel /ˌpɜːrsənˈel/ (n) nhân sự

  6. purchase /ˈpɜːrtʃəs/ (v) mua sắm

  7. serve /sɜ:rv/ (v) phục vụ

  8. service /ˈsɜːrvɪs/ (n) dich vụ

  9. term /tɜ:rm/ (n) điều khoản, học kỳ

  10. terminate /ˈtɜːrmɪneɪt/ (v) chấm dứt, kết thúc

  Chữ E được đọc là /eɪ/ khi nó đứng trước ak, at, i, y

  1. break /breɪk/ (n) giờ nghỉ giải lao

  2. convey /kənˈveɪ/ (v) chuyên chở

  3. great /greɪt/ (a) tuyệt vời

  4. hey /heɪ/ (thán từ) này, chào

  5. steak /steɪk/ (n) thịt bò bít tết

  6. survey /ˈsɜːrveɪ/ (n) cuộc khảo sát

  7. veil /veɪl/ (n) mạng che mặt

  Chữ E được đọc là /er/ khi nó đứng trước ar

  1. bear /ber/ (n) con gấu

  2. pear /per/ (n) quả lê

  3. swear /swer/ (v) thề

  4. tear /ter/ (v) xé toạc

  Chữ E được đọc là /ju:/ khi nó đứng trước u, w

  1. feudal /ˈfjuːdəl/ (adj) phong kiến

  2. few /fju:/ (a) một vài

  3. mew /mju:/ (n) tiếng mèo kêu

  4. phew /fju:/ (thán từ) chao ôi, kinh quá (dùng để diễn tả sự ngạc nhiên hoặc khi bạn mệt mỏi)

  Chữ E còn được đọc là /u:/ khi nó đứng trước u, w

  1. chew /tʃuː/ (v) nhai

  2. flew /flu:/ (v) bay (quá khứ của Fly)

  3. neutral /ˈnuːtrəl/ (adj) trung lập

  4. new /nuː/ (adj) mới

  5. rheumatism /ˈruːmətɪzəm/ (n) bệnh thấp khớp

  Một số trường hợp đặc biệt

  1. Europe /ˈjʊrəp/ (n) châu Âu

  2. lieutenant /luːtenənt/ (n) trung úy

  3. sew /səʊ/ (v) may vá

  Thầy giáo Nguyễn Anh Đức
  Tác giả cuốn Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh theo phương pháp Do Thái


  Nhắn tin cho tác giả
  Thân Thị Hoàng Oanh @ 22:05 11/05/2016
  Số lượt xem: 1154
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến