BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  5 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  11 chuyên đề Toán 4 bồi dưỡng HSG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Thân Thị Hoàng Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:46' 31-10-2015
  Dung lượng: 271.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4

  Chuyên đề 1
  Tìm thành phần chưa biết của phép tính
  Bài 1: Tìm x
  x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698
  x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24
  Bài 2: Tìm x
  a. x + 6734 = 3478 + 5782 2054 + x = 4725 - 279
  x - 3254 = 237 x 145 124 - x = 44658 : 54
  Bài 3: Tìm x
  a. x x 24 = 3027 + 2589 42 x x = 24024 - 8274
  x : 54 = 246 x 185 134260 : x = 13230 : 54
  Bài 4*: Tìm x
  a. ( x + 268) x 137 = 48498 ( x + 3217) : 215 = 348
  ( x - 2048) : 145 = 246 (2043 - x) x 84 = 132552
  Bài 6*: Tìm x
  a. x x 124 + 5276 = 48304 x x 45 - 3209 = 13036
  x : 125 x 64 = 4608 x : 48 : 25 = 374
  b. 12925 : x + 3247 = 3522 17658 : x - 178 = 149
  15892 : x x 96 = 5568 117504 : x : 72 = 48
  Bài 7*: Tìm x
  75 x ( x + 157) = 24450 14700 : ( x + 47) = 84
  69 x ( x - 157) = 18837 41846 : ( x - 384) = 98
  c. 7649 + x x 54 = 33137 35320 - x x 72 = 13072
  4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x : 47) = 4857
  Bài 8*: Tìm x
  a. 327 x (126 + x) = 67035 10208 : (108 + x) = 58
  b. 68 x (236 - x) = 9860 17856 : (405 - x) = 48
  c. 4768 + 85 x x = 25763 43575 - 75 x x = 4275
  d. 3257 + 25286 : x = 3304 3132 - 19832 : x = 3058
  Bài 9*: Tìm x
  x x 62 + x x 48 = 4200 x x 186 - x x 86 = 3400 x x 623 - x x 123 = 1000
  x x 75 + 57 x x = 32604 125 x x - x x 47 = 25350
  216 : x + 34 : x = 10 2125 : x - 125 : x = 100
  Bài 14*: Tìm x
  x x a = aa ab x x = abab abc x x = abcabc aboabo : x = ab
  Bài 15*: Tìm x
  xx + x + 5 = 125 xxx - xx - x - 25 = 4430
  xxx + xx + x + x = 992 xxx + xx + x + x + x + 1 = 1001
  4725 + xxx + xx + x = 54909 35655 - xxx - xx - x = 5274

  ---------------------------


  Chuyên đề 2
  Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.
  Tính giá trị của biểu thức

  Bài 1: Tính giá trị biểu thức:
  234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756 - 37968
  324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569 - 45796
  Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
  a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + ( 420625 - 72438)
  b. ( 47028 + 36720) + 43256 ( 35290 + 47658) - 57302
  c. ( 72058 - 45359) + 26705 ( 60320 - 32578) - 17020
  Bài 3: Tính giá trị biểu thức:
  25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38 2345 x 27 + 45679 12348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45 235 x 148 - 148 115938 : 57 - 57
  Bài 4: Tính giá trị biểu thức:
  324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 : 79
  7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42
  Bài 4: Tính giá trị biểu thức:
  427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x 8815 : 43
  67032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36 + 873
  Bài 4: Tính giá trị biểu thức:
  213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x 204 - 204
  13623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76 x 14
  Bài 5*: Tính giá trị biểu thức:
  48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57 )
  100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 )
  ( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15
  Bài 5*: Tính giá trị biểu thức:
  17464
   
  Gửi ý kiến