BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  6 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  Chương trình hoạt động UBKT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thân Thị Hoàng Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:06' 25-04-2017
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  CĐGD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐCS TRƯỜNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  Số: ............/CTr-UBKT Tân Phú, ngày 12 tháng 9 năm 2016

  CHƯƠNG TRÌNH
  Hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở
  Năm học: 2016 – 2017

  * Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015 của Ban Chấp Hành Công đoàn giáo dục Quận Tân Phú và sự chỉ đạo của UBKT Liên đoàn Lao động quận Tân Phú.
  * Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của công tác UBKT theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  * Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường TH Hồ Văn Cường xây dựng chương trình hoạt động tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu cụ thể sau:
  I/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC:
  Tiếp tục kiện toàn nhân sự Uy Ban Kiểm Tra Công Đoàn Cơ Sở có phân công phân nhiệm cụ thể.
  Chấn chỉnh và đưa vào nề nếp công tác theo dõi tổ chức nhân sự của đơn vị mình.
  Chủ nhiệm & uỷ viên UBKT tham gia đầy đủ & nghiêm túc các buổi tập huấn, họp giao ban do UBKT cấp ngành tổ chức.
  Nắm vững chương trình hoạt động của UBKT để kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành.
  Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 trên cơ sở bám sát 4 nhiệm vụ UBKT CĐ được quy định tại chương V/ ĐLCĐ Việt Nam.

  II/ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN KIỂM TRA:
  1. Nhiệm vụ kiểm tra chấp hành điều lệ:
  Tham mưu với BCH về việc thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn VN với những nội dung & chỉ tiêu sau:
  a) Nội dung:
  Kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chỉ thị – Nghị quyết của Công Đoàn cơ sở.
  Kiểm tra thủ tục kết nạp Đoàn viên (nếu có).
  Kiểm tra chế độ sinh hoạt của BCH Công đoàn, kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đoàn viên.
  Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
  Kiểm tra các loại sổ sách quy định: Nội dung ghi chép cập nhật số liệu.
  Kiểm tra điều lệ Công đoàn.
  Kiểm tra xem xét về đối tượng, hình thức và trình tự thủ tục khen thưởng, kỷ luật đoàn viên.
  b) Chỉ tiêu:
  - Mỗi quý tiến hành kiểm tra thực hiện Điều lệ 1 lần.
  2. Nhiệm vụ kiểm tra tài chính:
  a) Nội dung:
  Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở thực hiện quyết toán tài chánh hằng quý với Công đoàn cấp trên đúng thời hạn quy định.
  Đảm bảo thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất việc quản lý và sử dụng tài chánh công đoàn.
  Kiểm tra đột xuất tiền mặt + thu đoàn phí.
  Kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản của công đoàn.
  b) Chỉ tiêu:
  Công Đoàn Cơ Sở tự kiểm tra (kinh phí, đoàn phí): 1 quý/ 1 lần:
  + Từ 10 - 15/10/2016 - Quý I/2016
  + Từ 10 - 15/01/2017 - Quý II/2016
  + Từ 10 - 15/04/2015 - Quý III/2017
  + Từ 10 - 15/07/2015 - Quý IV/2017
  Kiểm tra đột xuất tiền mặt 04 lần/ năm
  Kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản : 01 lần / năm
  3. Nhiệm vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại khiếu, tố cáo:
  a) Nội dung:
  - UBKT tham mưu giúp BCH.
  Trực tiếp giải quyết kịp thời những đơn khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đòan theo đúng tinh thần Quyết định số 530/QĐ/TLĐ ngày 20/03/2006 của Đoàn chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.
  Chủ động giải quyết tất cả các đơn thư khiếu tố thuộc thẩm quyền của tổ chức Công Đòan ngay tại CĐCS.
  Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của BCH, UBKT chủ động tham mưu BCH/CĐ cùng tham gia giải quyết.
  b) Chỉ tiêu:
  Trực tiếp giải quyết 100% đơn thuộc thẩm quyền và tham mưu cho BCH phối hợp với chính quyền nhà trường giải quyết 100% đơn không thuộc thẩm quyền.
  Đảm bảo 100% thông báo kết quả đến nguyên đơn đối với đơn vị thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn.
  Đảm bảo 100% báo cáo kết quả giải quyết lên Công đoàn cấp trên.
  Nhiệm vụ tập huấn – bồi dưỡng:
  a) Nội dung:
  - Nắm
   
  Gửi ý kiến