BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  5 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  Đề & đáp án Violympic Toán 4 (15-16)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thân Thị Hoàng Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:49' 19-10-2016
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Bộ đề Violympic Toán 4 năm 2015 -2016
  Vòng 1:
  Phần 1:
  Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:
  
  Phần 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ ... nhé!
  Câu 1: 31467 - 13988 = .......
  Câu 2: 21875 + 36489 = ........
  Câu 3: 10000 + 9000 + 800 + 40 + 5 = ..........
  Câu 4: 42000 : 6 = ..........
  Câu 5: 12000 + 5000 - 8000 = ...........
  Câu 6: 58000 - 8000 x 2 = ...........
  Câu 7: (18000 - 3000) x 5 = ............
  Câu 8: Giá trị của y trong biểu thức: 65 x y x 5 = 650 là: .........
  Câu 9: Nếu y = 8 thì giá trị của biểu thức: 1000 - 248 : y = ...........
  Câu 10: Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 - 365 x n với n = 2.
  Câu 11: Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bằng 86cm và chiều dài hình chữ nhật bằng 35cm.
  Câu 12: Tính giá trị của biểu thức: 615 x n + 385 x n với n = 8.
  Câu 13: Chu vi hình vuông có diện tích bằng 16cm2 là: ..........cm
  Câu 14: Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5cm và tăng chiều rộng 5cm thì ta được một hình vuông có cạnh dài 41cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
  Câu 15: Giá trị biểu thức 78 x m + 42 x m – 20 x m với m = 9 là: ........... .
  Phần 3: Đi tìm kho báu
  Câu 1: 28 000 - 7 000 + 3 000 =..............
  Câu 2: Viết số gồm tám chục nghìn, sáu đơn vị và 5 chục. Số đó là : ..................
  Câu 3: Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải số 7554 thì số này tăng thêm .............. đơn vị.
  Câu 4: Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số có 4 chữ số thì số đó tăng thêm....... đơn vị.
  Câu 5: Cho biểu thức A = a x 3 + 7593. Biểu thức A có giá trị bằng 8241 khi a = ...........
  Câu 6:Giá trị biểu thức: 60571 : a + 27384 với a = 7 là: ........... .
  Câu 7: Giá trị biểu thức 3269 x a + 15847 với a = 5 là: ........... .
  Câu 8: Giá trị biểu thức 375 x (72 : n) + 49 với n = 8 là: ........... .
  Câu 9: Giá trị biểu thức 12389 - 2075 x m với m = 5 là: ........... .
  Câu 10: Cho biểu thức B = 51824 - n x 9. Biểu thức B có giá trị bằng 7607 khi n = ..........
  Vòng 2
  Bài 1: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau:
  
  Bài 2: Cóc vàng tài ba
  Câu 1: Có 150 lít mật ong chia đều vào 6 thùng. Hỏi có 225 lít mật ong thì phải đựng trong bao nhiêu thùng như thế?
  A/ 11 thùng B/ 13 thùng C/ 9 thùng D/ 7 thùng
  Câu 2: Tìm x, biết: x x 2 = 43772.
  A/ 20886 B/ 21886 C/ 21986 D/ 20786
  Câu 3: Tìm x biết: 14805 – x = 5916.
  A/ 11889 B/ 11111 C/ 8789 D/ 8889
  Câu 4: Tìm x, biết: x : 3 = 15287.
  A/ 45661 B/ 45841 C/ 45861 D/ 45641
  Câu 5: Tìm x, biết: x - 1357 = 8246.
  A/ 9630 B/ 9530 C/ 9503 D/ 9603
  Câu 6: Tìm x, biết: x + 936 = 9875.
  A/ 8929 B/ 8959 C/ 8939 D/ 8949
  Câu 7: Số 103238 được đọc là:
  A/ Một trăm linh ba nghìn hai trăm ba tám.
  B/ Một trăm ba nghìn hai trăm ba mươi tám.
  C/ Một trăm ba nghìn hai trăm ba tám.
  D/ Một trăm linh ba nghìn hai trăm ba mươi tám.
  Câu 8: Số 236187 được đọc là:
  A/ Hai trăm ba mươi sáu nghìn một trăm tám mươi bảy.
  B/ Hai trăm ba sáu nghìn một trăm tám bảy.
  C/ Hai trăm ba sáu nghìn một trăm tám mươi bảy.
  D/ Hai trăm ba mươi sáu nghìn một trăm tám bảy.
  Bài 3: Điền số thích hợp
  Câu 1: Một hình chữ nhật có diện tích bằng 232cm2. Biết hình chữ nhật có chiều rộng 8cm. Chu vi hình chữ nhật đó là ......cm.
  Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 35cm. Chu vi hình chữ nhật dài bằng 88cm. Diện tích hình chữ nhật đó là ...... cm2.
  Câu 3: Số gồm tám trăm nghìn, tám nghìn và bốn đơn vị được viết là: .....
  Câu 4: Số
   
  Gửi ý kiến