BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  8 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  Kế hoạch hoạt đông UBKT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thân Thị Hoàng Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:07' 25-04-2017
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  CĐGD QUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐCS TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:…../ KH-CĐ Tân Phú, ngày 11 tháng 9 năm 2016

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
  Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở
  Năm học: 2016 - 2017

  Tháng
  Nội dung công tác
  
  8+9/ 2016
  - Họp UBKT CĐ
  - Nhận định đánh giá hoạt động UBKT năm học 2015 - 2016
  - Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động UBKT năm học 2016-2017
  - Tham dự tập huấn UBKT Công đoàn do CĐ ngành tổ chức.
  - Kiểm tra tiền mặt (đột xuất)
  - Kiểm tra chấp hành điều lệ CĐ
  
  10/2016
  - Kiểm tra Quỹ CĐ quý III/2016
  - Kiểm tra đoàn phí
  
  11+12/2016
  
  - Kiểm tra tiền mặt (đột xuất)
  - Kiểm tra chấp hành điều lệ CĐ
  - Họp UBKT CĐ
  
  1+ 2/2017
  
  - Kiểm tra Quỹ CĐ quý IV/2016
  - Kiểm tra đoàn phí
  - Kiểm tra tiền mặt (đột xuất)
  - Kiểm tra chấp hành điều lệ CĐ
  
  3/2017
  - Kiểm tra chấp hành điều lệ CĐ
  - Họp UBKT CĐ
  
  4/2017
  - Kiểm tra Quỹ CĐ quý I/2017
  - Kiểm tra đoàn phí
  - Kiểm tra chấp hành điều lệ CĐ
  
  5/2017
  - Kiểm tra tiền mặt (đột xuất)
  - Kiểm tra chấp hành điều lệ CĐ
  
  6+7+ 8/2017
  - Kiểm tra Quỹ CĐ quý II/2017
  - Kiểm tra đoàn phí
  - Họp UBKT CĐ
  
  
  TM. BCH CÔNG ĐOÀN TM. UỶ BAN KIỂM TRA
  CHỦ TỊCH CĐ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Thanh A Nguyễn Văn B
   
  Gửi ý kiến