BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  5 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  Mẫu BBKT tiền mặt

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thân Thị Hoàng Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:11' 25-04-2017
  Dung lượng: 43.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Tên đơn vị :………………………..…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Địa chỉ :……………………………..… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Điện thoại:………………………….……..
  TP. Hồ Chí Minh, ngày..….tháng……năm 20….….


  BIÊN BẢN KIỂM TRA TIỀN MẶT

  Hôm nay, ngày..…. tháng ….. năm 20..…. lúc: …giờ…...
  Tiến hành kiểm tra tiền mặt của đơn vị: ………………………………………………….

  1.Thành phần tham dư:

  -…………………………………………………………………………….……………………
  - …………………………………………………………………………………………………
  -…………………………………………………………………………….……………………
  - …………………………………………………………………………………………………
  -…………………………………………………………………………….……………………
  - …………………………………………………………………………………………………
  -…………………………………………………………………………….……………………

  2. Số tiền thực có tại qũy:
  a. Tiền mặt: (đồng Việt Nam):

  Loại tiền
  Số tờ
  Thành tiền
  Ghi chú (tiền rách)
  
  500.000 đ
  
  
  
  
  200.000 đ
  
  
  
  
  100.000 đ
  
  
  
  
  50.000 đ
  
  
  
  
  20.000 đ
  
  
  
  
  10.000 đ
  
  
  
  
  5.000 đ
  
  
  
  
  2.000 đ
  
  
  
  
  1.000 đ
  
  
  
  
  500 đ
  
  
  
  
  CỘNG
  
  
  
  
  

  + Số tiền bằng chữ:
  …………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………….
  b. Tín phiếu:………………………………………………………………………………
  c. Ngoại tệ:………………………………………………………………………………..
  d Vàng:……………………………………………………………………………………
  e. Đá quý:…………………………………………………………………………………
  Tổng giá trị hiện có ( a+b+c+d,e) :…………………………………………………… ……….
  3. Số tiền thể hiện trên sổ kế toán:……………………………………………………. ……...
  4. Kết luận:……………………………………………………………………………….…..….
  ……………………………………………………………………………….………..…….………………………………………………………………….………………..…..…………………………………………………………….………………………..……..………………………………………………….………………………………..………..……………………………………….………………………………………..…………..…………………………….……...…………………………………………..……………..………………….………………………………………………………..………………..……….………………………………………………
  Biên bản kiểm tra kết thúc lúc:…………………………………………………………….…

  TP. Hồ Chí Minh, ngày..….tháng……năm 20….….

  Người lập BB Đại diện đơn vị được kiểm tra TM. Đoàn (tổ) kiểm tra
  Kế toán Thủ quỹ
  Ghi chú:
  Biên bản được lập thành 2 bản:
  - 1 lưu giữ cơ sở
  - 1gửi UBKT-CĐcấp trên.
   
  Gửi ý kiến